Diễn đàn Cửu Long Tranh Bá | 9Dragons | Gamersfirst G1 | gamescampus | 9d eu | Đức | Pháp
Ai bị lôi game thế này không? - Bản rút gọn

+- Diễn đàn Cửu Long Tranh Bá | 9Dragons | Gamersfirst G1 | gamescampus | 9d eu | Đức | Pháp (http://9d.5mtech.com)
+-- Diễn đàn: Cửu Long Thế Giới (http://9d.5mtech.com/forum-19.html)
+--- Diễn đàn: Phoenix / Nirvana - 9Dragons US (http://9d.5mtech.com/forum-20.html)
+--- Chủ đề: Ai bị lôi game thế này không? (/thread-153.html)Ai bị lôi game thế này không? - nguyentruongson52 - 23-07-2010

Minh cai đặt 9d usa xong chạy đên chỗ tải nhân vật thì bị báo lỗi:
dialog thws nhất:
Xkernel error:
- XBipedCtronller:
Not supported [Mz_a_bre-a.xa] file
dialog thứ 2
Package reopen:
Invalid archive name[NULL]
Là có nghĩa gì vậy, cách khắc phục nhw thế nào, xin các cao thủ chỉ giúp, "Mình đã thwr cài lại win, cài lại game nhwng vẫn bị như vậy


RE: Ai bị lôi game thế này không? - nguyenvansu - 25-09-2011

co 1 ca
ch rat la on la con khoe hok ton tien hok can dow nua
do la da mat vut di hjhjhj22_00222_00222_00222_00222_00222_00222_002